امروز شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱

چاپ تراکت گلاسه

لیست قیمت تراکت گلاسه | تراکت گلاسه

تراکت گلاسه

تراکت گلاسه135 گرم120 گرم
سایز فایلتیراژیکرو/دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولیچاپ فوری
قیمتتحویلقیمتتحویلقیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200
1000 عددییکرو80/0008 روز130/0003 روز—-————————
دورو118/0008 روز175/0003 روز—-————————
2000 عددییکرو118/0008 روز180/0003 روز300/000————————
دورو170/0008 روز200/0003 روز340/000————————
5000 عددییکرو235/0008 روز290/0003 روز——210/0008 روز270/0003 روز
دورو265/0008 روز340/0003 روز——234/0008 روز290/0003 روز
A5 200-145
1000 عددییکرو40/0008روز70/0003 روز——————————
دورو58/0008 روز100/0003 روز——————————
2000 عددییکرو58/0008 روز95/0003 روز150/000————————
دورو75/0008 روز110/0003 روز170/000————————
5000 عددییکرو116/0008 روز160/0003 روز——104/0008 روز140/0003 روز
دورو132/0008 روز180/0003 روز——116/0008 روز160/0003 روز

A6 145-100

1000 عددییکرو20/0008روز30/0003 روز——————————
دورو30/0008 روز45/0003 روز——————————
2000 عددییکرو30/0008 روز45/0003 روز80/000————————
دورو38/0008 روز60/0003 روز90/000————————
5000 عددییکرو58/0008 روز85/0003 روز——47/0008 روز70/0003 روز
دورو66/0008 روز95/0003 روز——55/0008 روز80/0003 روز
B4 340-240
1000 عددییکرو150/0008روز185/0003 روز——
دورو210/0008 روز240/0003 روز——
2000 عددییکرو210/0008 روز240/0003 روز——
دورو275/0008 روز315/0003 روز——
5000 عددییکرو360/0008 روز400/0003 روز——
دورو420/0008 روز450/0003 روز——
B5 240-170
1000 عددییکرو80/0008روز100/0003 روز——
دورو110/0008 روز135/0003 روز——
2000 عددییکرو110/0008 روز135/0003 روز——
دورو150/0008 روز180/0003 روز——
5000 عددییکرو190/0008 روز220/0003 روز——
دورو220/0008 روز270/0003 روز——
B6 170-120MM
1000 عددییکرو50/0008 روز55/0003 روز——
دورو75/0008 روز80/0003 روز——
2000 عددییکرو75/0008 روز80/0003 روز——
دورو90/0008 روز100/0003 روز——
5000 عددییکرو110/0008 روز120/0003 روز——
دورو130/0008 روز150/0003 روز——

 

 

به این صفحه امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 5 (2 رای)