امروز دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰

چاپ تراکت گلاسه

لیست قیمت تراکت گلاسه | تراکت گلاسه

تراکت گلاسه

تراکت گلاسه 135 گرم 120 گرم
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200
1000 عددی یکرو 80/000 8 روز 130/000 3 روز —- —— —— —— ——
دورو 118/000 8 روز 175/000 3 روز —- —— —— —— ——
2000 عددی یکرو 118/000 8 روز 180/000 3 روز 300/000 —— —— —— ——
دورو 170/000 8 روز 200/000 3 روز 340/000 —— —— —— ——
5000 عددی یکرو 235/000 8 روز 290/000 3 روز —— 210/000 8 روز 270/000 3 روز
دورو 265/000 8 روز 340/000 3 روز —— 234/000 8 روز 290/000 3 روز
A5 200-145
1000 عددی یکرو 40/000 8روز 70/000 3 روز —— —— —— —— ——
دورو 58/000 8 روز 100/000 3 روز —— —— —— —— ——
2000 عددی یکرو 58/000 8 روز 95/000 3 روز 150/000 —— —— —— ——
دورو 75/000 8 روز 110/000 3 روز 170/000 —— —— —— ——
5000 عددی یکرو 116/000 8 روز 160/000 3 روز —— 104/000 8 روز 140/000 3 روز
دورو 132/000 8 روز 180/000 3 روز —— 116/000 8 روز 160/000 3 روز

A6 145-100

1000 عددی یکرو 20/000 8روز 30/000 3 روز —— —— —— —— ——
دورو 30/000 8 روز 45/000 3 روز —— —— —— —— ——
2000 عددی یکرو 30/000 8 روز 45/000 3 روز 80/000 —— —— —— ——
دورو 38/000 8 روز 60/000 3 روز 90/000 —— —— —— ——
5000 عددی یکرو 58/000 8 روز 85/000 3 روز —— 47/000 8 روز 70/000 3 روز
دورو 66/000 8 روز 95/000 3 روز —— 55/000 8 روز 80/000 3 روز
B4 340-240
1000 عددی یکرو 150/000 8روز 185/000 3 روز ——
دورو 210/000 8 روز 240/000 3 روز ——
2000 عددی یکرو 210/000 8 روز 240/000 3 روز ——
دورو 275/000 8 روز 315/000 3 روز ——
5000 عددی یکرو 360/000 8 روز 400/000 3 روز ——
دورو 420/000 8 روز 450/000 3 روز ——
B5 240-170
1000 عددی یکرو 80/000 8روز 100/000 3 روز ——
دورو 110/000 8 روز 135/000 3 روز ——
2000 عددی یکرو 110/000 8 روز 135/000 3 روز ——
دورو 150/000 8 روز 180/000 3 روز ——
5000 عددی یکرو 190/000 8 روز 220/000 3 روز ——
دورو 220/000 8 روز 270/000 3 روز ——
B6 170-120MM
1000 عددی یکرو 50/000 8 روز 55/000 3 روز ——
دورو 75/000 8 روز 80/000 3 روز ——
2000 عددی یکرو 75/000 8 روز 80/000 3 روز ——
دورو 90/000 8 روز 100/000 3 روز ——
5000 عددی یکرو 110/000 8 روز 120/000 3 روز ——
دورو 130/000 8 روز 150/000 3 روز ——

 

 

به این صفحه امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 5 (2 رای)