امروز جمعه, ۲۴ دی , ۱۴۰۰

فرم های یکروزه

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت فرم های یکروزه

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایل نام محصول یکرو / دورو
قیمت توضیحات
48-85
سلفون مات یک رو  40/000 ———-
دورو  45/000 ———-
سلفون براق یک رو  40/000 ———-
دورو  45/000 ———-
55-85
سلفون براق دور گرد یک رو 85/000 ارسال نیم بها
دورو 85/000 ارسال نیم بها
سلفون مات دور گرد یک رو 85/000 ارسال نیم بها
دورو 85/000 ارسال نیم بها
تراکت گلاسه 135 گرم

A4

200-290

2000 عددی یک رو 350/000 ارسال رایگان
دو رو  400/000 ارسال رایگان

A5

200-290

2000 عددی یک رو  180/000 ارسال رایگان
دو رو  200/000 ارسال رایگان

A6

100-145

2000 عددی یک رو  90/000 ارسال نیم بها
دو رو  100/000 ارسال نیم بها
تراکت تحریر 80 گرم

A4

200-290

2000 عددی یک رو  280/000 ارسال رایگان
دو رو  300/000 ارسال رایگان

A5

200-145

2000 عددی یک رو  140/000 ارسال رایگان
دو رو  180/000 ارسال رایگان

A6

100-145

2000 عددی یک رو  70/000 ارسال نیم بها
دو رو  90/000 ارسال نیم بها
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی )

A4

210-297

2000 عددی یک رو 300/000 ارسال رایگان
دو رو  360/000 ارسال رایگان

A5

210-148

2000 عددی یک رو  170/000 ارسال رایگان
دو رو  230/000 ارسال رایگان

A6

105-148

2000 عددی یک رو  80/000 ارسال نیم بها
دو رو  120/000 ارسال نیم بها