امروز شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱

فرم های یکروزه

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت فرم های یکروزه

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایلنام محصولیکرو / دورو
قیمتتوضیحات
48-85
سلفون ماتیک رو 40/000———-
دورو 45/000———-
سلفون براقیک رو 40/000———-
دورو 45/000———-
55-85
سلفون براق دور گردیک رو85/000ارسال نیم بها
دورو85/000ارسال نیم بها
سلفون مات دور گردیک رو85/000ارسال نیم بها
دورو85/000ارسال نیم بها
تراکت گلاسه 135 گرم

A4

200-290

2000 عددییک رو350/000ارسال رایگان
دو رو 400/000ارسال رایگان

A5

200-290

2000 عددییک رو 180/000ارسال رایگان
دو رو 200/000ارسال رایگان

A6

100-145

2000 عددییک رو 90/000ارسال نیم بها
دو رو 100/000ارسال نیم بها
تراکت تحریر 80 گرم

A4

200-290

2000 عددییک رو 280/000ارسال رایگان
دو رو 300/000ارسال رایگان

A5

200-145

2000 عددییک رو 140/000ارسال رایگان
دو رو 180/000ارسال رایگان

A6

100-145

2000 عددییک رو 70/000ارسال نیم بها
دو رو 90/000ارسال نیم بها
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی )

A4

210-297

2000 عددییک رو300/000ارسال رایگان
دو رو 360/000ارسال رایگان

A5

210-148

2000 عددییک رو 170/000ارسال رایگان
دو رو 230/000ارسال رایگان

A6

105-148

2000 عددییک رو 80/000ارسال نیم بها
دو رو 120/000ارسال نیم بها