امروز پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰

ویزیت های ساده

لیست قیمت محصولات

ویزیت های ساده

ویزیت های ساده ( هزار عددی )
سایز فایل نام محصول یک رو / دورو چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل
85 – 48 میلیمتر
گلاسه یووی یک رو 20/000 2روزه —-
دورو 25/000 // —-
سلفون مات یک رو 20/000 // 40/000
دورو 25/000 // 45/000
سلفون براق یک رو 20/000 // 40/000
دورو 25/000 // 45/000
کتان امباس یک رو 25/000 // —-
دورو 35/000 // —-
کتان آلمان یک رو 30/000 // —-
دورو 40/000 // —-
سوسماری یک رو 25/000 8 روز —-
دورو 30/000 8 روز —-
کتان پلاستیک یک رو 30/000 12 روز —-
دورو 35/000 12 روز —-
سلفون مات مخملی یک رو 40/000 8 روز —-
دورو 50/000 8 روز —-
لیبل یووی یک رو 20/000 3 روز 40/000
دورو ———- ———- —-
لیبل سلفون یراق یک رو 20/000 3 روز 40/000
دورو ———- ———- —-
90 – 60 میلیمتر
سلفون براق دورگرد یک رو 40/000 3 روز 85/000
دورو 40/000 // 85/000
سلفون مات دورگرد یک رو 40/000 // 85/000
دورو 40/000 // 85/000