امروز شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱

چاپ تراکت تحریر

لیست قیمت تراکت | تعرفه چاپ تراکت

تراکت تحریر

چاپ تراکت تحریر با توجه به جنس کاغذ قیمت مناسبتری نسبت

به تراکت گلاسه دارد و با توجه به اینکه مرکب در چاپ تراکت تحریر

زودتر خشک میشود ، زودتر حاظر میشود و قیمت تراکت تحریر

مناسب تر است.

1000 عددییکرو68/0008روز112/0003روز—-1000 عددییک رو33/0008روز66/0003 روز—-1000 عددییک رو30/0008روز60/0003روز—-1000 عددییک رو120/0008 روز160/0003 روز—-1000 عددییک رو65/0008 روزه85/0003 روزه—-1000 عددییک رو40/0008 روزه50/0003 وزه—-

تراکت تحریر 80 گرم
سایز فایلتیراژیکرو / دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه
قیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200mm
دو رو100/000//142/0003روز—-
2000 عددییکرو88/000//136/000//270/000
دورو124/000//168/000//320/000
5000 عددییکرو160/000//214/000//—-
دورو193/000//250/000//—-
A5 200-145mm
دو رو49/000//81/000//—-
2000 عددییکرو43/000//78/000//140/000
دورو61/000//94/000//170/000
5000 عددییکرو79/000//117/000//—-
دورو96/000//135/000//—-
A6 145-100mm
دو رو60/000//70/000//—-
2000 عددییکرو45/000//70/000//80/000
دورو65/000//80/000//100/000
5000 عددییکرو65/000//90/000//—-
دورو75/000110/000//—-
B4 340-240mm
دو رو170/000//210/000//—-
2000 عددییکرو140/000//180/000//—-
دورو200/000//230/000//—-
5000 عددییکرو240/000//300/000//—-
دورو320/000//260/000//—-
B5 240-170mm
دو رو95/000//120/000//—-
2000 عددییکرو85/000//110/000//—-
دورو120/000//140/000//—-
5000 عددییکرو140/000//170/000//—-
دورو180/000//200/000//—-
B6 170-120mm
دو رو55/000//70/000//—-
2000 عددییکرو55/000//70/000//—-
دورو65/000//90/000//—-
5000 عددییکرو70/000//110/000//—-
دورو90/000//120/000//—-
به این صفحه امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 0 (0 رای)