امروز پنجشنبه, ۲۲ مهر , ۱۴۰۰

چاپ تراکت تحریر

لیست قیمت تراکت | تعرفه چاپ تراکت

تراکت تحریر

چاپ تراکت تحریر با توجه به جنس کاغذ قیمت مناسبتری نسبت

به تراکت گلاسه دارد و با توجه به اینکه مرکب در چاپ تراکت تحریر

زودتر خشک میشود ، زودتر حاظر میشود و قیمت تراکت تحریر

مناسب تر است.

1000 عددییکرو68/0008روز112/0003روز—-1000 عددییک رو33/0008روز66/0003 روز—-1000 عددییک رو30/0008روز60/0003روز—-1000 عددییک رو120/0008 روز160/0003 روز—-1000 عددییک رو65/0008 روزه85/0003 روزه—-1000 عددییک رو40/0008 روزه50/0003 وزه—-

تراکت تحریر 80 گرم
سایز فایل تیراژ یکرو / دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200mm
دو رو 100/000 // 142/000 3روز —-
2000 عددی یکرو 88/000 // 136/000 // 270/000
دورو 124/000 // 168/000 // 320/000
5000 عددی یکرو 160/000 // 214/000 // —-
دورو 193/000 // 250/000 // —-
A5 200-145mm
دو رو 49/000 // 81/000 // —-
2000 عددی یکرو 43/000 // 78/000 // 140/000
دورو 61/000 // 94/000 // 170/000
5000 عددی یکرو 79/000 // 117/000 // —-
دورو 96/000 // 135/000 // —-
A6 145-100mm
دو رو 60/000 // 70/000 // —-
2000 عددی یکرو 45/000 // 70/000 // 80/000
دورو 65/000 // 80/000 // 100/000
5000 عددی یکرو 65/000 // 90/000 // —-
دورو 75/000 110/000 // —-
B4 340-240mm
دو رو 170/000 // 210/000 // —-
2000 عددی یکرو 140/000 // 180/000 // —-
دورو 200/000 // 230/000 // —-
5000 عددی یکرو 240/000 // 300/000 // —-
دورو 320/000 // 260/000 // —-
B5 240-170mm
دو رو 95/000 // 120/000 // —-
2000 عددی یکرو 85/000 // 110/000 // —-
دورو 120/000 // 140/000 // —-
5000 عددی یکرو 140/000 // 170/000 // —-
دورو 180/000 // 200/000 // —-
B6 170-120mm
دو رو 55/000 // 70/000 // —-
2000 عددی یکرو 55/000 // 70/000 // —-
دورو 65/000 // 90/000 // —-
5000 عددی یکرو 70/000 // 110/000 // —-
دورو 90/000 // 120/000 // —-
به این صفحه امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 0 (0 رای)